ค้นหาโรงเรียน-เนอสเซอรี่
ป้อนข้อมูลโรงเรียน
Project A
ต้นกล้าเนอร์สเซอรี่ เกาะสมุย   

ลักษณะ
  เอกชน
ประเภท
  เนอสเซอรี่
ที่ตั้งโรงเรียน
  67/23 ม.1 ถนนสายรอบเกาะ ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 84330
โทรศัพท์
  077-247-600
โทรศัพท์เคลื่อนที่
  086-596-0519
FAX
  077-247-600
e-mail
  tonkranursery@windowslive.com
website
 
คำขวัญ
  แวดล้อมด้วยธรรมชาติ ฉลาดด้วยของเล่น เต้นรำ เสียงเพลง นิทานหรรษา ศิลปพาเพลิน
ประวัติความเป็นมา
  ต้นกล้าเนอร์สเซอรี่เปิดทำการเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2551 ด้วยความคิดที่ต้องการพัฒนาเด็กๆในชุมชนของเราให้เกิดการพัฒนาการไปในทางที่ถูกต้องและเหมาะสมกับวัย สามารถเติบโตไปในสังคมสมัยใหม่และเป็นคนดีในสังคม
หลักสูตรและแนวการสอน
  ทางเนอร์สเซอรี่จัดหลักสูตรในลักษณะให้เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่นซึ่งสอดคล้องกับธรรมชาติของเด็ก เด็กจะได้รับประสบการณ์ตรง เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ได้พัฒนาทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
ให้เด็กทำกิจกรรมผ่านการเล่น ฟังนิทาน วาดภาพ ร้องเพลง และกิจกรรมกลุ่ม การทำกิจกรรมแบบนี้จะทำให้เด็กรู้ศึกสนุกสนานกับการเรียนรู้และผ่อนคลายไปในเวลาเดียวกัน

สถานที่ / สภาพแวดล้อม /อาคารเรียน
  รูปแบบอาคารเป็นสถาปัตยกรรมท้องถิ่นแวดล้อมด้วยสนามหญ้าและสวนมะพร้าวมีความร่มรื่นทำให้เกิดบรรยากาศที่เด็กรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัย สามารถวิ่งเล่นได้อย่างสนุกสนาน
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
  เรียนรู้ธรรมชาติจากประสบการณ์จริงเช่น ทะเล หาดทราย และเกษตรกรรม
อุปกรณ์ / สื่อการเรียนการสอน
  ห้องศิลปะ,เครื่องเล่นสนาม,หนังสือนิทาน,ของเล่นเสริมสร้างพัฒนาการ4ประเภท,สวนมะพร้าว,หาดทราย,ชายทะเล
ผู้รับใบอนุญาต
  นาง มิ่งมาศ พรหมจันทร์
ผู้อำนวยการ
  นางมิ่งมาศ พรหมจันทร์
ปีที่เปิดสอน
  2551
ระดับที่เปิดสอน
  เนอสเซอรี่
เด็กพิเศษเรียนรวม
 
ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน
  หนึ่งภาษา(ไทย)
จำนวนครูทั้งหมด
  8 คน
จำนวนครูต่างชาติ
  0 คน
จำนวนนักเรียนทั้งหมด
  32 คน
จำนวนนักเรียนต่อห้อง
  10 คน
จำนวนนักเรียนต่อครู 1 คน
  6 คน
จำนวนนักเรียนที่เปิดรับต่อปี
  50 คน
รับตั้งแต่อายุ
  1.5 ปี
กำหนดการรับสมัคร
  ตลอดปี
เกณฑ์การคัดเลือก
  รับสมัครเด็กตั้งแต่อายุหนึ่งขวบจนถึงอายุครบเกณฑ์เข้าเรียนชั้นอนุบาล เป็นเด็กร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงไม่พิการหรือเจ็บป่วยมีโรคประจำตัว
ค่าเล่าเรียนต่อภาคการเรียน
 
เนอสเซอรี่: น้อยกว่า 5,000 บาท
อนุบาล: - บาท
ประถมศึกษา: - บาท
เสริมทักษะ/กวดวิชา: - บาท
อื่นๆ: เดือนละ4,000บาท บาท
รายการที่รวมในค่าเล่าเรียน
  อาหาร3มื้อ,เครื่องนอน,เครื่องเขียน
รายการค่าใช้จ่ายอื่นๆ
  แบบฝึกหัด,ชุดนักเรียน,ของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น,นม
บริการรถรับส่ง
  ไม่มี
รางวัล/สถาบันที่รับรอง
  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 

ต้นกล้าเนอร์สเซอรี่ เกาะสมุย
67/23 ม.1 ถนนสายรอบเกาะ ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 84330
โทรศัพท์ 077-247-600,086-596-05190

หน้าแรก | โรงเรียน | เนอสเซอรี่ | ติวเข้าสาธิต/สอนเสริม | ลงโฆษณา | เพิ่มข้อมูล ร.ร./เนอสเซอรี่ | ติดต่อเรา