ค้นหาโรงเรียน-เนอสเซอรี่
ป้อนข้อมูลโรงเรียน
Project A
ศูนย์ปฐมวัยธัญวรัตม์ เกาะสมุย   ลักษณะ
  เอกชน
ประเภท
  เนอสเซอรี่,อนุบาล,เสริมทักษะ(ศิลปะ,บุคคลิกภาพ,ภาษา,คณิตศาสตร์)
ที่ตั้งโรงเรียน
  63/218 หมู่ 5 ถนนเชิงมนต์ - หาดเฉวง ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 84320
โทรศัพท์
  077-248-657
โทรศัพท์เคลื่อนที่
  089-289-4012
FAX
  077-248-657
e-mail
  Thanwarat_preschool@hotmail.com
website
  https://www.facebook.com/profile.php?id=100011333677925
คำขวัญ
  อบอุ่นเหมือนอยู่บ้าน พัฒนาการสู่คนเก่ง มุ่งเน้นความเป็นไทย มีใจอย่างสากล
ประวัติความเป็นมา
  ศูนย์ปฐมวัยธัญวรัตม์ สังกัดระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีนางจินดารัตน์ กองมณี อดีตอาจารย์โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี และวิทยากรให้การอบรมครูด้านการสอน และผลิตสื่อการสอนระดับปฐมวัย เป็นผู้รับใบอนุญาต
ปี ๒๕๔๖ เริ่มรับเด็กอายุ ๑-๔ ปีจำนวน๓๐คน เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ปกครองในการเลี้ยงดู และช่วยเสริมสร้างพัฒนาการเด็กให้มีความพร้อมในทุกด้านก่อนเข้าเรียนในระดับอนุบาล ภายใต้แน่วคิด รอให้ถึงอนุบาลก็สายเสียแล้ว เด็กเก่งต้องสร้างก่อน ๓ ขวบ
ต่อมาได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ปกครองว่าเด็กมีความพร้อมและมีพัฒนาการครบทุกด้านดีมาก จึงได้ขอให้ขยายการรับเด็กออกไปถึงอายุ๖ปี และได้แบ่งเด็กออกตามกลุ่มอายุ เป็น๔กลุ่ม จนถึงปัจจุบัน
หลักสูตรและแนวการสอน
  รับเด็กอายุ 1.5 -6 ปี โดยแบ่งดังนี้
-ระดับ๑ เนอร์สเซอรี อายุ 1.5-3 ปี
แนวคิด ปรัชญา รอให้ถึงอนุบาลก็สายเสียแล้ว เด็กเก่งต้องสร้างก่อน ๓ ขวบ
... เพราะเด็กเล็กสมองกำลังเจริญเติบโตเต็มที่ หากได้รับการกระตุ้นที่ถูกต้องเหมาะสม ทำให้เด็กเก่งและฉลาดได้อย่างยั่งยื
- ระดับ ๒ แบ่งเป็น ๓กลุ่อายุ คือ...
ปฐมวัย๑ (อ.๑) อายุ ๓-๔ ปี
ปฐมวัย๒ (อ.๒) อายุ ๔-๕ ปี
ปฐมวัย๓ (อ.๓) อายุ ๔-๕ ปี
แนวคิด ปรัชญา ... สร้างพื้นฐานความเก่งและฉลาดอย่างยั่งยืน เพื่อเรียนต่อในระดับสูงขึ้น(ป.๑)อย่างมีประสิทธิภาพ และโดดเด่น
แนวการสอน...เน้นเสริมสร้างพัฒนาการ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยใช้กิจกรรม๖ หลัก และหลักสูตรปฐมวัยศึกษาปี๔๖ ของกระทรวงศึกษาธิการ
เสริมทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ศิลปะ และความคิดคิดสร้างสรรค์เพื่อสอบเข้าและเรียนต่อในชั้นป.๑ได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ...
กิจกรรมประจำวัน....
๗.๓๐น. เริ่มรับเด็กจากผู้ปกครอง
๘.๓๐น. กิจกรรมหน้าเสาธง ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ
ร้องเพลงสดุดีมหาราชา...เสร็จแล้วให้เด็กออกมาเล่าข่าว(ส่งเสริมการกล้าแดงออก) ...คุณครูสรุป เสร็จแล้วเต้นแอโรบิคเพื่อเป็นการออกกำลังกาย..
๙.๐๐น.เข้าห้องน้ำล้างมือล้างมือ...เข้าห้งเรียน
๙.๑๕น.กิจกรรมวงกลม ทำสมาธิ ร้องเพลงลมหายใจเข้า ...ลมหายใจออก....แล้วส่งเทียนเพื่อทำสมาธิรอบวงกลม..ตรวจสุขภาพร่างกำย เล็บมือเล็บเท้า ฟัน...ร้องเพลง... เสร็จแล้วดื่มนมภาคเช้า
๑๐.๐๐น.เริมกิจกรรมตามหนว่ยการเรียน เสริมพัฒนาการ เสริมทักษะทางด้านภาษา คณิตฯ ศิลปะ เกมกลางแจ้ง ...เล่นอิสระตามมุมสร้างสรรค์
๑๑.๓๐ รับประทานอาหารเที่ยง..เสร็จแล้วเข้าห้องน้ำแปรงฟัน
สวดมนต์ เตรียมตัวนอนหลับกลางวัน(การนอนหลับกลางวันของเด็กวัยอนุบาล ทำให้เด็กมีพัฒนาการทางสมอง และสร้างความเจริญเติบโตทางด้านร่างกายดีมาก)
๑๔.๐๐น.ตื่อนอนเข้าห้องน้ำล้างหน้า...คุณแต่งตัวทำผม..เล่นอิสระตามมุม...รอผู้ปกครองรอรับกลับบบ้านสถานที่ / สภาพแวดล้อม /อาคารเรียน
  อาคารคอนกรีตชั้นเดียว จำนวน๕ห้องเรียน ในเนื้อที่ประมาณ ๑ไร่ครึ่ง
สภาพแวดล้อมเป็นธรรมชาติ มีต้นไม้ที่ร่มรื่น สวนหย่อม เครื่องเล่นสนามเล็กๆ ที่นั่งพักผ่อนของเด็กและผู้ปกครอง
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
  กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน (ทัศนศึกษาในชุมชน)
อุปกรณ์ / สื่อการเรียนการสอน
  เครื่องเล่นสนาม
ผู้รับใบอนุญาต
  นางจินดารัตน์ กองมณี
ผู้อำนวยการ
  นางจินดารัตน์ กองมณี
ปีที่เปิดสอน
  2546
ระดับที่เปิดสอน
  เนอสเซอรี่,อนุบาล
เด็กพิเศษเรียนรวม
 
ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน
  หนึ่งภาษา
จำนวนครูทั้งหมด
  12 คน
จำนวนครูต่างชาติ
  0 คน
จำนวนนักเรียนทั้งหมด
  80 คน
จำนวนนักเรียนต่อห้อง
  20 คน
จำนวนนักเรียนต่อครู 1 คน
  20 คน
จำนวนนักเรียนที่เปิดรับต่อปี
  150 คน
รับตั้งแต่อายุ
  1.0 ปี
กำหนดการรับสมัคร
  ตลอดปี
เกณฑ์การคัดเลือก
  สัมภาษณ์ผู้ปกครอง สังเกตุพัฒนาการของเด็กตามวัย(อายุ)
ค่าเล่าเรียนต่อภาคการเรียน
 
เนอสเซอรี่: น้อยกว่า 5,000 บาท
อนุบาล: น้อยกว่า 5,000 บาท
ประถมศึกษา: - บาท
เสริมทักษะ/กวดวิชา: - บาท
อื่นๆ: บาท
รายการที่รวมในค่าเล่าเรียน
  ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง เครื่องนอน ของใช้ส่วนตัว สมุด หนังสือ
รายการค่าใช้จ่ายอื่นๆ
  ค่าประกันอุบัติเหตุ
บริการรถรับส่ง
  มี
รางวัล/สถาบันที่รับรอง
  รางวัลสถานรับเลี้ยงและเสริมพัฒนาการเด็กน่าอยู่และได้มาตรฐาน ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 
ศูนย์ปฐมวัยธัญวรัตม์ เกาะสมุย
63/218 หมู่ 5 ถนนเชิงมนต์ - หาดเฉวง ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 84320
โทรศัพท์ 077-248-657,089-289-40120

หน้าแรก | โรงเรียน | เนอสเซอรี่ | ติวเข้าสาธิต/สอนเสริม | ลงโฆษณา | เพิ่มข้อมูล ร.ร./เนอสเซอรี่ | ติดต่อเรา