ค้นหาโรงเรียน-เนอสเซอรี่
ป้อนข้อมูลโรงเรียน
Project A
คิดดี้แคร์เนอสเซอรี่   
ลักษณะ
  เอกชน
ประเภท
  เนอสเซอรี่,อนุบาล
ที่ตั้งโรงเรียน
  39 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 13 ถนนสายบางแวก แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์
  02-861-9494-6
โทรศัพท์เคลื่อนที่
 
FAX
  02-861-9495
e-mail
  torfah@windowslive.com
website
 
คำขวัญ
  Educare for all child
ประวัติความเป็นมา
  เป็นสถานพัฒนาเด็กเล็ก วัย 1 – 3 ขวบแรกของลูกน้อย คุณพ่อ คุณแม่ ที่ต้องการให้ลูกๆ ฉลาด เด็กต้องได้รับสารอาหารที่ดีครบถ้วน “คิดดี้แคร์” เราเล็งเห็นคุณค่านี้ จึงต้องดูแลเป็นอย่างดี “แทนพ่อแม่” เพียงท่านส่งบุตรมาอยู่ในความดูแลของเรา “คิดดี้แคร์” ปรับปรุงใหม่ เราคือมืออาชีพ ผู้สร้างสรรค์สำหรับเด็ก เน้นพัฒนาความพร้อมด้านทักษะต่างๆ อย่างครบถ้วน ในขณะเดียวกันการอยู่ที่โรงเรียนทั้งวัน อาหารที่ลูกรับประทานก็ต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ตามหลักโภชนาการให้ครบ 5 หมู่ เพราะอาหารเป็นปัจจัยสำคัญที่บ่วยพัฒนาสมองลูกให้เจริญเติบโตอย่างมีศักยภาพ เด็กจะมีสติปัญญาเฉลียวฉลาด มีร่างกายสมบูรณ์ได้นั้น ควรต้องได้รับสารอาหารในกลุ่มอาหารสมองเป็นประจำและได้รับการส่งเสริมด้านการเรียนรู้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการที่สำคัญเกี่ยวกับเด็ก รู้เท่าทันธรรมชาติ รู้เท่าทันปัญหาความสำคัญและจำเป็นเหล่านี้ ทางโรงเรียนดูแลแทนตัวท่าน ท่านไว้วางใจโรงเรียนและคอยชื่นชมพัฒนาการที่ลูกๆ เติบโตอย่างมีคุณภาพด้วยมือ
หลักสูตรและแนวการสอน
  หลักสูตรและแนวการสอนเฉพาะของคิดดี้แคร์เนอสเซอรี่
เน้นการเลี้ยงดูที่ถูกหลักอนามัย และการได้รับประสบการณ์สำคัญที่หลากหลายไปใช้ในวัยเรียน ด้วยปัจจัยหลัก 2 ประการ ที่ส่งเสริมให้เป็นเด็กฉลาด นอกเหนือจากพันธุกรรมที่ได้รับประการแรก การเรียนรู้หรือการเสริมทักษะและการเล่นอย่างสร้างสรรค์ ประการที่สอง โภชนาการที่ถูกต้อง ประสบการณ์สำคัญที่เด็กจะได้รับ ถูกจัดผ่านกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กได้พัฒนาศักยภาพของคนอย่างเต็มที่

สถานที่ / สภาพแวดล้อม /อาคารเรียน
  เน้นความปลอดภัย อบอุ่นเหมือนบ้าน สร้างจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ พื้นที่โดยรอบแวดล้อมด้วยแมกไม้นานาพันธุ์
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
  - การสอนแบบมอนเตสเซอรี่
- การสอนแบบโครงการ (Project Approach)
อุปกรณ์ / สื่อการเรียนการสอน
  เครื่องเล่นสนาม,ห้องศูนย์สื่อการเรียนรู้
ผู้รับใบอนุญาต
  นางสรัสนันท์ บำรุงพืช (ค.ม.จุฬา)
ผู้อำนวยการ
  นางสรัสนันท์ บำรุงพืช (ค.ม.จุฬา)
ปีที่เปิดสอน
  2544
ระดับที่เปิดสอน
  เนอสเซอรี่
เด็กพิเศษเรียนรวม
  เรียนรวมเป็นกรณีๆ
ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน
  Bi-lingual(ไทย , อังกฤษ)
จำนวนครูทั้งหมด
  5 คน
จำนวนครูต่างชาติ
  1 คน
จำนวนนักเรียนทั้งหมด
  0 คน
จำนวนนักเรียนต่อห้อง
  25 คน
จำนวนนักเรียนต่อครู 1 คน
  5 คน
จำนวนนักเรียนที่เปิดรับต่อปี
  0 คน
รับตั้งแต่อายุ
  1.0 ปี
กำหนดการรับสมัคร
  เด็กชาย-หญิง อายุตั้งแต่ 1 ปี -3 ปี ตลอดปีการศึกษา
เกณฑ์การคัดเลือก
  สัมภาษณ์ผู้ปกครอง และพิจารณาเด็ก
ค่าเล่าเรียนต่อภาคการเรียน
 
เนอสเซอรี่: มากกว่า 20,000 บาท
อนุบาล: - บาท
ประถมศึกษา: - บาท
เสริมทักษะ/กวดวิชา: - บาท
อื่นๆ: 1-2 ปี เดือนละ 6,500 บาท / 2 ปี ขึ้นไป เดือนละ 6,000 บาท
รายการที่รวมในค่าเล่าเรียน
  ค่าเลี้ยงดูและค่าอาหาร
รายการค่าใช้จ่ายอื่นๆ
  ค่าอุปกรณ์เสื้อผ้า/ค่าอุปกรณ์การเรียน/ค่าประกันอุบัติเหตุจ่ายครั้งเดียวแรกเข้า 6,000 บาท
บริการรถรับส่ง
  มี
รางวัล/สถาบันที่รับรอง
  - ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ระดับดีมาก จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2548
- สถานรับเลี้ยงเด็กดีเด่น จากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปี พ.ศ. 2551 ถึงปัจจุบัน
 

คิดดี้แคร์เนอสเซอรี่
39 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 13 ถนนสายบางแวก แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 02-861-9494-6,0

หน้าแรก | โรงเรียน | เนอสเซอรี่ | ติวเข้าสาธิต/สอนเสริม | ลงโฆษณา | เพิ่มข้อมูล ร.ร./เนอสเซอรี่ | ติดต่อเรา