ค้นหาโรงเรียน,เนอสเซอรี่
tataya 3g
ห้องรับแขก   tataya shop   โรงเรียน   เนอสเซอรี่   ติวเข้าสาธิต/สอนเสริม    เวบบอร์ด   ลงโฆษณา   ติดต่อเรา    

www.tataya.com

ดูผ่านมือถือ

tataya shop

ห้องรับแขก

สนทนาประสาพ่อแม่

เล่าสู่กันฟังเรื่องโรงเรียน

โรงเรียนในเขต กทม.

โรงเรียนในภาคเหนือ

โรงเรียนในภาคกลาง

โรงเรียนในภาคอีสาน

ร.ร.ในภาคตะวันออก

โรงเรียนในภาคใต้

โรงเรียนนานาชาติ

ติวเข้าสาธิต/สอนเสริม

เนอสเซอรี่

คุยกับพ่อตงเฉื่อย

ปฏิทินคุณหนู

เมนูจานเด็ดของหนูๆ

ลงโฆษณา

ติดต่อเรา

โครงการดี ๆ

สำหรับ
โรงเรียน
โรงเรียนอนุบาล
เนอสเซอรี่
ที่ยังไม่มีเว็บ
แต่ต้องการ
ให้ข้อมูล
ผ่าน internet
 
ทดลองใช้ฟรี 30 วัน
หากพอใจ
จึงลงทะเบียน
500 บาท/ปี
เท่านั้น
 
คลิกดูที่นี่
 

 

ดูผ่านมือถือ คลิกที่นี่

แนะนำหนังสือและสื่อ

ชุดสำรวจแววความสามารถพิเศษ

  ชื่อผู้แต่ง :
โดย : มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
ครั้ง / ปีที่พิมพ์ :                             
        ราคา 700 บาท
  เปิดตำราวัดแววเด็กอัจฉริยะ ค้นหาไอน์สไตน์ได้ด้วยตัวคุณเอง

         ด้วยระบบการศึกษาของชาติมีลักษณะเหมือน "ฟาร์มไก่" คือถูกเลี้ยงอยู่ในสภาวะแวดล้อมเหมือนกันหมด ได้ทำให้สังคมไทยต้องสูญเสียบุคลากรที่น่าจะเติบโตขึ้นมาเป็น "มันสมอง" ไปเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มที่เรียกว่า "เด็กอัจฉริยะ" ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างยิ่ง

         นอกจากนั้น ระบบที่เต็มไปด้วยความพิกลพิการเหล่านี้ยังไม่ได้มีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะคัดกรองหรือแยกแยะบรรดาเด็กที่มีความสามารถพิเศษออกมาอีกต่างหาก แต่ ณ เวลานี้ ปัญหาดังกล่าวน่าจะคลี่คลายไปได้ไม่น้อยเมื่อได้มีการจัดทำ "คู่มือวัดแววเด็กความสามารถพิเศษ" ขึ้นมา

         ผศ.ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ ประธานศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพเด็ก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(มศว) ให้ข้อมูลว่า ก่อนหน้านี้ถ้ายังจำกันได้ มีหนังสือเล่มหนึ่งที่จัดพิมพ์ขึ้นมาโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแหล่งชาติ(สกศ.) ซึ่งมีคนเข้าใจผิดว่า เป็นคู่มือค้นหาหรือทดสอบเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ความจริงไม่ใช่

         หนังสือเล่มนั้น เป็นเพียงการรวบรวมบุคลิกลักษณะของมนุษย์ซึ่งมีแววความสามารถต่างๆ จำนวน 10 แววไว้ให้ครูใช้สังเกตเด็กในเบื้องต้น แต่หนังสือที่ได้มีการจัดพิมพ์ขึ้นใหม่ ในชื่อ "ชุดสำรวจแววความสามารถพิเศษ"

         "ขณะนี้เราไม่ได้เข้าใจว่า จะหาคนที่มีความสามารถพิเศษออกมาได้อย่างไร ดังนั้น จึงมีชุดสำรวจแววความสามารถพิเศษ เพื่อให้โรงเรียนและครูนำไปสำรวจแววความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ ของเด็กนักเรียนตั้งแต่ป.1 ถึง ม.6 เพื่อทราบถึงระดับความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ และเพื่อที่โรงเรียนจะได้จัดการศึกษาที่เหมาะสมกับเด็กกลุ่มนี้ด้วย"

         สำหรับหนังสือ "ชุดสำรวจแววความสามารถพิเศษ" นั้น แต่ละชุดมีสื่อและเครื่องมือการสำรวจ ดังนี้ คือ


1.หนังสือคู่มือสำรวจแววความสามารถพิเศษ
2.แบบสำรวจประกอบด้วยแบบสำรวจขั้นต้น 100 แผ่น และแบบสำรวจเฉพาะแวว จำนวน 9 ด้าน
         
1.ความสามารถทางสังคม-อารมณ์
          2.คณิตศาสตร์
          3.กีฬา
          4.ศิลปะ
          5.ดนตรี
          6.ภาษา
          7.ช่างเทคนิคและอิเล็กทรอนิกส์
          8.วิทยาศาสตร์
          และ9.การคิด) ด้านละ50 ชุด

3.แผ่นซีดีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยในการสำรวจและประมวลผลแววความสามารถพิเศษของนักเรียน

         ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถหาซื้อชุดสำรวจฯ ได้ตามร้านหนังสือทั่วไปในราคาชุดละ 700 บาท หรือสั่งซื้อได้ที่ มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ โทรศัพท์ 0-2512-4420

         ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กอัจฉริยะให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า จากการวิจัยพบว่า มีเด็กที่มีความสามารถพิเศษอยู่ในทุกโรงเรียนและเกือบทุกชั้นเรียน โดยเฉลี่ยอยู่ในอัตราส่วนประมาณร้อยละ 1 ของจำนวนเด็กทั้งหมด ซึ่งจากการจัดตั้ง "ศูนย์อัจฉริยภาพร่วมกับสภากาชาดไทย" ได้ค้นพบเด็กที่มีความสามารถพิเศษถึงกว่า 400 คนแล้ว ทั้งนี้ หากมีระบบส่งเสริมสนับสนุนให้ดีแล้ว ประเทศไทยก็น่าจะมีอัจฉริยะบุคคลระดับไอน์สไตน์ได้

         อย่างไรก็ตาม ผลพวงของการจัดการศึกษาในโรงเรียนตามรูปแบบปัจจุบัน ไม่เอื้อที่จะให้เด็กแสดงแววความสามารถได้ เนื่องจากเป็นการเรียนวิชาในตำรา ขาดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเพียงพอ ทำให้เด็กที่มีความสามารถพิเศษจำนวนมากไม่สามารถแสดงศักยภาพออกมาได้ ต้องเสียโอกาสในการพัฒนาตนเองไปอย่างน่าเสียดาย และยังส่งผลให้สังคมสูญเสียโอกาสที่จะได้คนเก่งมาร่วมพัฒนาประเทศด้วย

         "ระบบการศึกษาของไทยเรานั้น กำลังจัดระบบเหมือนฟาร์มไก่ที่เด็กเหมือนมีสรรพสัตว์อยู่หลายสิ่ง แต่กลับถูกเลี้ยงและปลูกฝังให้เป็นเหมือนกัน ต้องทำตามระบบเดียวกัน โดยไม่ได้แยกแยะความสนใจของเด็กแต่ละคนออกมา คนที่จะเกิดปัญญาได้ก็จะต้องเป็นนักเรียน คือ มีความต้องการอยากเรียน แต่ระบบการศึกษาสร้างไมโครชิฟให้เด็กต้องทำตาม ซึ่งคนไม่ใช่วัตถุ"

         เมื่อเด็กเหล่านี้อยู่ในระบบการศึกษาที่ไม่เอื้อ ก็ส่งผลทำให้ศักยภาพของตัวเองต่ำลง บางคนถึงกับฆ่าตัวตาย เพราะคิดว่าตัวเองไม่มีคุณค่า ซึ่งขณะนี้มีกรณีเช่นนี้อยู่ประมาณ 5 คนในศูนย์อัจฉริยภาพเด็กร่วมกับสภากาชาดไทย

         นอกจากนั้น ยังพบว่ามีครูผู้สอนจำนวนหนึ่งที่เกิดความรู้สึกอิจฉาเด็กที่มีความสามารถพิเศษ โดยเห็นว่าในเมื่อเด็กเก่งแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมาถาม ซึ่งตรงนี้ถือว่าอันตรายมาก

         "อยากฝากถึงกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในการเร่งออกกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับการเทียบโอนเด็กที่มีความสามารถพิเศษเหล่านี้โดยเร็ว อย่างไรก็ตาม เครือข่ายที่ร่วมกับศูนย์อัจฉริยภาพนั้นจะต้องทำงานร่วมกัน ไม่ใช่ทำแต่เฉพาะเรื่องของสถาบันใดสถาบันหนึ่งเท่านั้น รวมทั้งขณะนี้กำลังจัดเตรียมสร้างธนาคารหลักสูตร เพื่อสะสม สร้างและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับความสามารถพิเศษของเด็กเหล่านี้ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล จำนวน 15 ล้านบาท ซึ่งถือมีความสำคัญที่รัฐเองต้องให้ความสนใจในเรื่องนี้ด้วย"ผศ.ดร.อุษณีย์ให้ความคิดเห็นทิ้งท้าย

 

กลับไปหน้าหนังสือ / สื่อ

 
คลิกแนะนำเว็บไซต์ / เฟสบุ๊ค ของโรงเรียน เนอสเซอรี่ สอนเสริม และอื่น ๆ ที่มีประโยชน์ต่อครอบครัว

ส่งเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ต่อครอบครัวและสังคมได้ที่

Bookmark and Share

 

โฮม  

: พ่อตงเฉื่อย :  ครูฟ้า : ปฏิทินคุณหนู : เมนูจานเด็ด : หนังสือ-สื่อ : เวบบอร์ด
 

ติวเข้าสาธิต/สอนเสริม

:

tataya shop

 
รายชื่อโรงเรียนใน : กทม. : ภาคกลาง : ภาคเหนือ : ภาคอีสาน : ตะวันออก : ภาคใต้ :

inter

 
 

ดูผ่านมือถือ คลิกที่นี่

 
 
เวบไซต์ในเครือ
MyCity : ป้ายนำทาง สู่ชุมชนท่องเที่ยว ทั่วไทย
Mom & Child's Catalog : แหล่งรวมสินค้าและบริการดี ๆ สำหรับแม่และเด็ก
สนามหลวง 2 : คลิกดูสักนิด เมื่อคิดจะซื้อ คิดจะขาย ทุก ๆ สิ่งที่สนามหลวง 2
Pet Catalog : แหล่งรวมสินค้าและบริการดี ๆ สำหรับอีกหนึ่งสมาชิกในครอบครัว

Ball Thai : แหล่งรวมสินค้า+บริการ เพื่อความมันใจในการเชียร์บอลไทย

รวมตลาดนัด.com : ทุกเรื่องราว เกี่ยวกับตลาดนัดทั่วไทย ค้นได้ที่นี่