ค้นหาโรงเรียน-เนอสเซอรี่
ป้อนข้อมูลโรงเรียน
Project A
ซุปเปอร์คิดส์เนอสเซอรี่ ระยอง   

ลักษณะ
  เอกชน
ประเภท
  เนอสเซอรี่
ที่ตั้งโรงเรียน
  131/41 ซอยอยู่เพลินใจ 4 ถนนเลี่ยงเมือง 3 ต.ทับมา อ.เมือง ระยอง 21000
โทรศัพท์
  038 947943
โทรศัพท์เคลื่อนที่
  089 114 2954
FAX
  038 947943
e-mail
  superkidsry@gmail.com
website
  https://www.facebook.com/ซุปเปอร์คิดส์เนอสเซอรี่-ระยอง-775511285917363
คำขวัญ
  สุขภาพดี มีความสุข สนุกกับการเรียนรู้ เพิ่มพูนพัฒนาการ
ประวัติความเป็นมา
  ซุปเปอร์คิดส์เนอสเซอรี่ ระยองก่อตั้งขึ้นจากความตั้งใจของคุณแม่คนหนึ่งที่มีลูกสาวคนแรกและจำเป็นต้องส่งลูกไปเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นที่เนอสเซอรี่ก่อนเข้าเรียนในระดับอนุบาล ด้วยความรักและห่วงใยทั้งในเรื่องความสะอาด ความปลอดภัยและความสุขที่เด็กคนหนึ่งอันเป็นดวงใจของคุณพ่อ-คุณแม่ควรจะได้รับ เมื่อต้องไปอยู่ที่อื่นทำให้ต้องศึกษาข้อมูล เรียนรู้การเลี้ยงและดูแลเด็กของเนอสเซอรี่ในสถานที่ต่างๆที่คิดว่าดี อย่างที่อยากให้เป็น แต่สุดท้ายก็ต้องทำใจ จึงเรียนรู้เพื่อหาวิธีช่วยเหลือลูกให้มากที่สุด และจากประสบการณ์ตรงนี้เอง ทำให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะเปิดเนอสเซอรี่(ในฝัน) สำหรับหัวใจของผู้เป็นคุณแม่ ทุกคนรวมทั้งเราด้วย และที่สำคัญลูกสาวได้ใช้บริการพร้อมกับมีเพื่อนมากมาย
ที่นี่...เราใช้อุปกรณ์ของใช้ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานไป SHOP มาจากงาน Kids of the world ที่เมืองทองเลย เพราะมั่นใจในคุณภาพ จัดเตรียมสถานที่ที่เน้นความสะอาด ความปลอดภัย เป็นสำคัญ เพราะเด็กวัยนี้เสี่ยงต่อการติดเชื้อ การแพร่ระบาดของโรค และอันตรายจากการเล่น รวมทั้งจัดสถานที่ให้สดใส หลากสีสัน เด็กๆจะได้ตื่นตัวและพร้อมที่จะเรียนรู้ยิ่งขึ้น
ในยุคแรกของการบริหารนั้น ผู้บริหารเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านสุขภาพโดยเป็นพยาบาลและนักวิชาการสาธารณสุขซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการดูแลเด็กวัยเนอสเซอรี่เป็นอย่างมาก เราได้วางรากฐานในการดูแลสุขภาพควบคู่กับการเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ต่างๆ ที่จำเป็นไว้หลายอย่าง สำหรับในยุคปัจจุบันได้ส่งมอบให้หลานสาวซึ่งจบการศึกษาด้านภัตตาคาร การครัว จึงมีความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ นอกจากนี้ยัง ผ่านประสบการณ์การเรียนรู้จากลอนดอน ประเทศอังกฤษ จึงยิ่งทำให้ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการดูแลเด็กมีความพร้อมยิ่งขึ้น
กว่าจะมาถึงวันนี้ต้องบอกว่า ซุปเปอร์คิดส์เนอสเซอรี่ได้เรียนรู้ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ทำให้เชื่อมั่นในคุณภาพและบริการ ปัจจุบันเราได้เสริมการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันให้เด็กๆอย่างต่อเนื่อง โดยเรามุ่งหวังว่า เราจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้มี เด็กดี..เพื่อเป็นศรีแก่ชาติ มีเด็กฉลาดเพิ่มขึ้น...เพื่อให้ชาติเจริญ โดยมีครูและพี่เลี้ยงจากซุปเปอร์คิดส์เนอสเซอรี่เอาใจใส่ เสริมการเรียนรู้ตั้งแต่เยาว์วัย เพื่อพร้อมเติบใหญ่เป็นอนาคตที่ดีของครอบครัว
หลักสูตรและแนวการสอน
  รับดูแลเด็กแรกเกิด ถึง 4 ปี
หลักสูตร :
จัดการเรียนการสอนและการดูแลที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 กระทรวงศึกษาธิการ
จุดมุ่งหมาย :
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Child Centered) มุ่งให้เด็กมีการพัฒนาการโดยองค์รวม จากการเรียนรู้แบบบูรณการผ่านการเล่น กิจวัตรประจำวัน และกิจกรรมหลักต่างๆ
นโยบายการดูแล :
เด็กจะได้รับการส่งเสริมและประเมินผลพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา เพื่อให้มีภาวะการเจริญเติบโตสุขภาพและพัฒนาการสมวัยตามมาตรฐานแบบประเมินของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สถานที่ / สภาพแวดล้อม /อาคารเรียน
  ซุปเปอร์คิดส์เนอสเซอรี่ อยู่เพลินใจ 4 ติดถนนสายหลัก 4เลนใกล้สี่แยกไฟแดง ซึ่งอยู่ตรงข้ามสำนักงานเพลินใจ 5 และทางเข้าสถานีขนส่งใหม่แห่งที่ 2 จังหวัดระยอง
* ด้านหน้าเป็นอาคารพาณิชย์ 3 คูหา ภายในตกแต่งแนวสดใส หลากหลายสีสันและอุปกรณ์ของเล่น รวมทั้ง ห้องและมุมเรียนรู้ต่างๆ เพื่อกระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กๆ
* ด้านหลังมีพื้นที่โล่ง ซึ่งจัดทำเป็นสวนสีเขียวแบบ Open เพื่อให้เด็กๆ ได้สัมผัสกับสิ่งแวดล้อมที่เป็นของจริงตามธรรมชาติ มีสนามสำหรับวิ่งเล่น และเครื่องเล่นสนาม เพื่อให้ได้ออกกำลังกายพัฒนากล้ามเนื้ออย่างสนุกสนาน
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
 
อุปกรณ์ / สื่อการเรียนการสอน
  เครื่องเล่นสนาม,รวมทั้งการเรียนรู้จากคอมพิวเตอร์ กิจกรรมศิลปะตามจินตนาการและกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบดนตรีเพื่อให้อารมณ์แจ่มใส
ผู้รับใบอนุญาต
  คุณธัญลักษณ์ ยาลังกา
ผู้อำนวยการ
  คุณสุภาวดี โกมลกาญจนกุล
ปีที่เปิดสอน
 
ระดับที่เปิดสอน
  เนอสเซอรี่
เด็กพิเศษเรียนรวม
 
ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน
 
จำนวนครูทั้งหมด
  0 คน
จำนวนครูต่างชาติ
  0 คน
จำนวนนักเรียนทั้งหมด
  0 คน
จำนวนนักเรียนต่อห้อง
  0 คน
จำนวนนักเรียนต่อครู 1 คน
  0 คน
จำนวนนักเรียนที่เปิดรับต่อปี
  0 คน
รับตั้งแต่อายุ
  0.0 ปี
กำหนดการรับสมัคร
  ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ ตั้งแต่ 07.00-18.00 น.
เกณฑ์การคัดเลือก
  หลักฐานการรับสมัคร:
1. สำเนาสูติบัตรเด็ก หรือ สำเนาทะเบียนบ้านชื่อเด็ก 1ชุด
2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง 1 ชุด
3. รูปถ่ายเด็กหรือของครอบครัว 1รูป
4. สำเนาประวัติการฉีดวัคซีนของเด็ก 1 ชุด
ค่าเล่าเรียนต่อภาคการเรียน
 
เนอสเซอรี่: - บาท
อนุบาล: - บาท
ประถมศึกษา: - บาท
เสริมทักษะ/กวดวิชา: - บาท
อื่นๆ: บาท
รายการที่รวมในค่าเล่าเรียน
  ค่าอาหารหลัก 3 มื้อและอาหารว่าง 2 มื้อ รวมทั้งค่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลและจัดกิจกรรมการเรียนรู้
รายการค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 
บริการรถรับส่ง
  ไม่มี
รางวัล/สถาบันที่รับรอง
  การอนุญาต : ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งและดำเนินกิจการสถานรับเลี้ยงเด็ก จากจังหวัดระยองโดยผ่านการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง

การบริการ : * รับดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 4 ปี *ประเภท รายวันและรายเดือน ในช่วงนอกเวลา และในวันหยุด * เปิดบริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ หยุดเสาร์-อาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์ * เวลารับ-ส่ง 07.00 – 17.30 น. หรือตามตกลง
* มีบริการอาหารหลัก 3 มื้อพร้อมอาหารว่าง 2 มื้อ * มีระบบรักษาความปลอดภัยและมีเครื่องฟอกอากาศในห้องนอนปรับอากาศ
 
ซุปเปอร์คิดส์เนอสเซอรี่ ระยอง
131/41 ซอยอยู่เพลินใจ 4 ถนนเลี่ยงเมือง 3 ต.ทับมา อ.เมือง ระยอง 21000
โทรศัพท์ 038 947943,089 114 29540

หน้าแรก | โรงเรียน | เนอสเซอรี่ | ติวเข้าสาธิต/สอนเสริม | ลงโฆษณา | เพิ่มข้อมูล ร.ร./เนอสเซอรี่ | ติดต่อเรา