ค้นหาโรงเรียน-เนอสเซอรี่
ป้อนข้อมูลโรงเรียน
Project A
บ้านครูหมิงเนอร์สเซอรี่   


ลักษณะ
  เอกชน
ประเภท
  เนอสเซอรี่,เสริมทักษะ(ดนตรี,ร้องเพลง,กีฬา,ศิลปะ,บุคคลิกภาพ,ภาษา,คณิตศาสตร์),กวดวิชา
ที่ตั้งโรงเรียน
  9/193 บรมราชชนนี 105 บรมราชชนนี ศาลาธรรมสพน์ ทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์
  028882445
โทรศัพท์เคลื่อนที่
  0813518154
FAX
 
e-mail
  cnatpatsorn@yahoo.com
website
  http://www.baankruming-nursery.com/
คำขวัญ
  เรียนรู้ผ่านการเล่น สร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียน...จิตดี กายดี ปัญญาดี
ประวัติความเป็นมา
  เด็กปฐมวัยเป็นช่วงวัยที่มีความสำคัญเนื่องจากอยู่ในช่วงอายุที่สมองมีการพัฒนาและมีอัตราการเรียนรู้สูงสุด ซึ่งการเติบโตและพัฒนาการของสมองเป็นรากฐานของการเรียนรู้ในวัยต่อมาหากเด็กไม่ได้รับการเลี้ยงดูและพัฒนาอย่างถูกต้อง เมื่อพ้นวัยนี้ไปแล้วโอกาสทองของการพัฒนาก็จะไม่หวนกลับคืนมาดังนั้น เด็กในวัยนี้จึงเป็นช่วงเวลาที่สำคัญในการเตรียมความพร้อมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา สังคม และอารมณ์ หากแต่สภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงทำให้คุณพ่อคุณแม่ หรือผู้ปกครองต้องออกไปทำงาน ไม่สามารถเลี้ยงดูบุตรหลานได้ในช่วงกลางวัน บ้านครูหมิงเนอร์สเซอรี่เอ็ดดูแคร์ จึงได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อดูแล และพัฒนาเด็กอายุ 1 – 4 ปี ที่บ้านเลขที่ 8/25 หมู่บ้าน ป.ผาสุก ถ.บรมราชชนนี 101 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
หลักสูตรและแนวการสอน
  บ้านครูหมิง เนอร์สเซอรี่ เอ็ดดูแคร์ จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการผ่านการเล่น ศิลปะ ดนตรี บทบาทสมมติและกิจกรรมที่หลากหลายสอดรับกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยเพื่อให้เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุข
1.)Full Day Program รับดูแลเด็กและเสริมพัฒนาการ (เต็มวัน) อายุ 1 - 4 ปี
2.)Half Day Program โปรแกรมเสริมการเรียนรู้ (ครึ่งวัน) อายุ 1 - 4 ปี
3.)After School รับฝาก สอนการบ้าน และเสริมกิจกรรมหลังเลิกเรียนสำหรับเด็กอนุบาล
4.)รับสอนพิเศษเด็กอนุบาล – ประถม 4 คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และภาษาไทย (เด็กอินเตอร์ฯ)

สถานที่ / สภาพแวดล้อม /อาคารเรียน
 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
 
อุปกรณ์ / สื่อการเรียนการสอน
  ห้องดนตรี,ห้องศิลปะ,เครื่องเล่นสนาม
ผู้รับใบอนุญาต
 
ผู้อำนวยการ
  คุณณัฐภัสสร ชื่นสุขสมหวัง
ปีที่เปิดสอน
  2555
ระดับที่เปิดสอน
  เนอสเซอรี่
เด็กพิเศษเรียนรวม
 
ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน
  Bi-lingual(Thai-English)
จำนวนครูทั้งหมด
  1 คน
จำนวนครูต่างชาติ
  0 คน
จำนวนนักเรียนทั้งหมด
  2 คน
จำนวนนักเรียนต่อห้อง
  8 คน
จำนวนนักเรียนต่อครู 1 คน
  6 คน
จำนวนนักเรียนที่เปิดรับต่อปี
  30 คน
รับตั้งแต่อายุ
  1.0 ปี
กำหนดการรับสมัคร
  เปิดแล้ววันนี้
เกณฑ์การคัดเลือก
  ผู้ปกครองสามารถโทรศัพท์เพื่อขอนัดวันและเวลาเพื่อเข้าเยี่ยมชมเนอร์สเซอรี่และสัมภาษณ์เบื้องต้น ได้ที่หมายเลข 081-351-8154
ค่าเล่าเรียนต่อภาคการเรียน
 
เนอสเซอรี่: 5,000-10,000 บาท
อนุบาล: - บาท
ประถมศึกษา: - บาท
เสริมทักษะ/กวดวิชา: - บาท
อื่นๆ: 3,000 - 8,000 ตามแต่โปรแกรมที่เลือก บาท
รายการที่รวมในค่าเล่าเรียน
  อาหารหลัก 2 มื้อ รวมอาหารว่าง 2 มื้อ แก้วนม, แก้วน้ำ, ภาชนะใส่อาหาร อุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ เครื่องเล่นต่างๆ บันทึกรายงานประจำวัน บันทึกประเมินพัฒนาการ
รายการค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 
บริการรถรับส่ง
  ไม่มี
รางวัล/สถาบันที่รับรอง
 
 

บ้านครูหมิงเนอร์สเซอรี่
9/193 บรมราชชนนี 105 บรมราชชนนี ศาลาธรรมสพน์ ทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 028882445,08135181540

หน้าแรก | โรงเรียน | เนอสเซอรี่ | ติวเข้าสาธิต/สอนเสริม | ลงโฆษณา | เพิ่มข้อมูล ร.ร./เนอสเซอรี่ | ติดต่อเรา