ค้นหาโรงเรียน-เนอสเซอรี่
ป้อนข้อมูลโรงเรียน
Project A
Patong Nursery Inter   

ลักษณะ
  เอกชน
ประเภท
  เนอสเซอรี่,อนุบาล,เด็กพิเศษ,เสริมทักษะ(ดนตรี,ร้องเพลง,เต้นรำ,ศิลปะ,ภาษา,คณิตศาสตร์),กวดวิชา
ที่ตั้งโรงเรียน
  41/1 ซอยหลักศิลา ถนนพระบารมี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ ภูเก็ต 83150
โทรศัพท์
  076-342-564
โทรศัพท์เคลื่อนที่
  084-183-4144
FAX
  -
e-mail
  pk_nursery@hotmail.com
website
  https://www.facebook.com/patongnursery/
คำขวัญ
  พัฒนาการดี การเรียนเด่น เน้นคุณภาพ
ประวัติความเป็นมา
  เป็นเนอร์สเซอรี่ขนาดกลาง ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อต้องการส่งเสริมพัฒนาการและเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กให้เข้าสู่อนุบาล ซึ่งมีเด็กตั้งแต่แรกเกิด-6ขวบ เพื่อให้เด็กได้รับโภชนาการที่ดีและการส่งเสริมพัฒนาการที่ครบถ้วนและถูกต้องทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา จึงจัดให้มีบุคลากรที่สำคัญๆเช่น ครูปฐมวัย นักจิตวิทยาเด็กและผู้ช่วยการพยาบาล เพื่อจัดสื่ออุปกรณ์และจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้สอดคล้องต่อพัฒนาการตามวัยของเด็กในแต่ละช่วงวัย พร้อมดูแลการตรวจสุขร่างกายและจิตวิทยาเป็นประจำทุกเดือนจากทีสูขภาพของเรา
หลักสูตรและแนวการสอน
  nursery program,เตรียมความพร้อม 1-2 ก่อนอนุบาล,เปิดสอนเด็กพิเศษ,กวดวิชา

สถานที่ / สภาพแวดล้อม /อาคารเรียน
  อาคารเรียน 2 ชั้น ออกแบบเพื่อเด็กโดยเฉพาะ เน้นความ
ปลอดภัย อบอุ่นเหมือนบ้าน สร้างจินตนาการ และความคิด
สร้างสรรค์ แต่ละชั้นถูกแบ่งให้เป็นสัดส่วน เช่น ห้องกิจกรรม ห้องอาบน้ำแต่งตัว ห้องครัว ห้องรับประทานอาหาร ห้องนอนเด็กโต ห้องนอนเด็กอ่อน ห้องชงนมและห้องปฐมพยายาบาล มีสวนไม้เล็กๆร่มรื่น
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
  ดนตรีเพื่อฝึกสมาธิ ช่วยทำให้จิตใจอ่อนโยน อารมณ์ดี
ศิลปะช่วยให้มีความคิดสร้างสรรค์ สร้างจินตนาการ
เต้นรำ ช่วยให้เด็กกล้าแสดงออก มั่นใจตัวเอง
อุปกรณ์ / สื่อการเรียนการสอน
  ห้องศิลปะ,เครื่องเล่นสนาม
ผู้รับใบอนุญาต
  น.ส. พิมพ์ชนก บัวแก้ว
ผู้อำนวยการ
  น.ส.พิมพ์ชนก บัวแก้ว
ปีที่เปิดสอน
  2549
ระดับที่เปิดสอน
  เนอสเซอรี่,อนุบาล
เด็กพิเศษเรียนรวม
  ต้องดูพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็ก
ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน
  Bi-lingual(ไทย-อังกฤษ)
จำนวนครูทั้งหมด
  5 คน
จำนวนครูต่างชาติ
  0 คน
จำนวนนักเรียนทั้งหมด
  30 คน
จำนวนนักเรียนต่อห้อง
  10 คน
จำนวนนักเรียนต่อครู 1 คน
  6 คน
จำนวนนักเรียนที่เปิดรับต่อปี
  50 คน
รับตั้งแต่อายุ
  1.0 ปี
กำหนดการรับสมัคร
  ตลอดทั้งปี
เกณฑ์การคัดเลือก
  ตามความพร้อมของเด็กและความจำเป็นของผู้ปกครอง
ค่าเล่าเรียนต่อภาคการเรียน
 
เนอสเซอรี่: น้อยกว่า 5,000 บาท
อนุบาล: - บาท
ประถมศึกษา: - บาท
เสริมทักษะ/กวดวิชา: น้อยกว่า 5,000 บาท
อื่นๆ: - บาท
รายการที่รวมในค่าเล่าเรียน
  ค่าอาหาร
รายการค่าใช้จ่ายอื่นๆ
  ค่าล่วงเวลา ค่ายูนิฟอร์ม ค่าคลาสพิเศษ
บริการรถรับส่ง
  ไม่มี
รางวัล/สถาบันที่รับรอง
 
 
Patong Nursery Inter
41/1 ซอยหลักศิลา ถนนพระบารมี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ ภูเก็ต 83150
โทรศัพท์ 076-342-564,084-183-41440

หน้าแรก | โรงเรียน | เนอสเซอรี่ | ติวเข้าสาธิต/สอนเสริม | ลงโฆษณา | เพิ่มข้อมูล ร.ร./เนอสเซอรี่ | ติดต่อเรา