ค้นหาโรงเรียน-เนอสเซอรี่
ป้อนข้อมูลโรงเรียน
Project A
ลานนา เบบี้ โฮม

ลานนา เบบี้ โฮม รับเลี้ยงเด็กตั้งแต่แรกเกิด - อนุบาล 3 แบ่งระดับอายุเด็ก 9 ห้อง อาคารสถานที่ สะอาด กว้างขวาง แวดล้อมด้วยธรรมชาติ เรามุ่งเน้นพัฒนาการเด็ก ๆ อย่างสมวัย ด้วยกิจกรรมหลัก 10 กิจกรรม และเสริมหลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยครูชาวต่างประเทศ จากสถาบันชื่อดัง

68 ซอย 1 ถ.สุขเกษม ต.ป่าตัน อ.เมือง เชียงใหม่ โทร 053-408-413 Line ID : lannababyhome คลิกดูรายละเอียด

พื้นที่โฆษณา Foto-Text

โฆษณา Foto-Text ตำแหน่งนี้ เหมาะสำหรับเนอสเซอรี่ โรงเรียนอนุบาล สอนเสริม ติวเตอร์สำหรับเด็กเล็ก รวมทั้งสินค้าและบริการ สำหรับครอบครัว เด็กเล็ก และคุณแม่ สนใจติดต่อ โทร 081-430-1170, Line id : tataya.com คลิกดูรายละเอียด

โรงเรียนอนุบาล โรงเรียน เนอสเซอรี่ สอนเสริม ในจังหวัดเชียงใหม่ 
สถานรับเลี้ยงเด็ก บ้านล้ำเลิศ
รายละเอียด :รับเลี้ยงเด็ก อายุ 6 เดือน - 5 ปี
ที่ตั้ง : 133/147 ม. 7 ซอยบานชื่น ถนนเชียงใหม่-หางดง ต.ป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
โทร : 053-280808
Mobile :
E-mail :
Web :
Facebook :
Line ID :
Tags :
สถานรับเลี้ยงเด็ก บ้านแสนสุข
รายละเอียด :รับเลี้ยงเด็ก อายุ 1 ปี 6 เดือน - 5 ปี
ที่ตั้ง : 23 ซอย 13 ถนนป่าตัน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300
โทร : 053-408-863
Mobile :
E-mail :
Web :
Facebook :https://www.facebook.com/สถานร...
Line ID :
Tags :
สถานรับเลี้ยงเด็ก เปรมสุข
รายละเอียด :รับเลี้ยงเด็ก อายุ 10 เดือน - 5 ปี
ที่ตั้ง : 342 ถนนเจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
โทร : 053-271683
Mobile :
E-mail :
Web :
Facebook :
Line ID :
Tags :
สถานรับเลี้ยงเด็ก พรประกาศิต
รายละเอียด :รับเลี้ยงเด็ก อายุ 1 - 4 ปี
ที่ตั้ง : 287 ม.5 ถนนวังสิงห์คำ ต.ป่าตัน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
โทร : 053-252634
Mobile :
E-mail :
Web :
Facebook :
Line ID :
Tags :
สถานรับเลี้ยงเด็ก พรรณี
รายละเอียด :รับเลี้ยงเด็ก อายุ 1 ปี 6 เดือน - 3 ปี
ที่ตั้ง : 6 ซอย 6 ถนนราชดำเนิน ต.ศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
โทร : 053-214049
Mobile :
E-mail :
Web :
Facebook :
Line ID :
Tags :
สถานรับเลี้ยงเด็ก พิงครัตน์
รายละเอียด :รับเลี้ยงเด็ก อายุ 1 - 3 ปี
ที่ตั้ง : 9 ถนนมนตรี ต.วัดเกตุ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000
โทร : 053-302855-7
Mobile :
E-mail :
Web :http://www.pingkarattana.ac.th...
Facebook :https://www.facebook.com/pingk...
Line ID :
Tags :
สถานรับเลี้ยงเด็ก วราพร
รายละเอียด :รับเลี้ยงเด็ก แรกเกิด - 5 ขวบ
ที่ตั้ง : 129/1 หมู่ 4 ต.แม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100
โทร : 053-279-653
Mobile : 063-459-8262
E-mail :
Web :
Facebook :https://www.facebook.com/kitti...
Line ID :
Tags :
สถานรับเลี้ยงเด็ก ศรีชัยวัลย์
รายละเอียด :รับเลี้ยงเด็ก อายุ 1 - 3 ปี
ที่ตั้ง : 95/6 ม.2 ต.ท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
โทร : 053-115-576
Mobile :
E-mail :
Web :
Facebook :https://www.facebook.com/โรงเร...
Line ID :
Tags :
สถานรับเลี้ยงเด็ก ศิริปัญญา
รายละเอียด :รับเลี้ยงเด็ก อายุ 2 - 6 ปี
ที่ตั้ง : 19 ซอย 7 ถนนราชมรรคา ต.พระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
โทร : 053-279937
Mobile :
E-mail :
Web :
Facebook :
Line ID :
Tags :
สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านกติกา
รายละเอียด :รับเลี้ยงและอบรมดูแลเด็กอายุตั้งแต่ 1 ปี จนถึง 6 ปี
ที่ตั้ง : 6 ซอย 2 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบล อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000
โทร : 053-243-337
Mobile :
E-mail :
Web :
Facebook :https://www.facebook.com/สถานร...
Line ID :
Tags :
สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านปลาดาว เชียงใหม่
รายละเอียด :
ที่ตั้ง : 71/11 ถนนเวียงพิงค์ ต.ช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100
โทร : 053-283-693, 053-277-288
Mobile :
E-mail : daycare_cm@schsf.org
Web :
Facebook :https://www.facebook.com/SCHSF
Line ID :
Tags :
สนสวย เบบี้โฮม
รายละเอียด :รับเลี้ยงเด็ก อายุ 1 - 3 ปี
ที่ตั้ง : 18 ม. 3 ซอยสุขเกษม 8 ต.ปาตัน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
โทร : 053-409160-1
Mobile :
E-mail :
Web :
Facebook :
Line ID :
Tags :
อินทิรา บ้านเด็ก
รายละเอียด :รับเลี้ยงเด็ก อายุ 3 เดือน - 5 ปี
ที่ตั้ง : 809/1 ถนนแม่ริม-แม่โจ้ ต.ริมใต้ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
โทร : 053-290026
Mobile :
E-mail :
Web :
Facebook :
Line ID :
Tags :
แอน เนอสเซอรี่
รายละเอียด :รับเลี้ยงเด็ก อายุ 1 - 4 ปี
ที่ตั้ง : 131 ม. 2 ซ.โพธาราม 2 ต.ช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
โทร : 053-213886
Mobile :
E-mail :
Web :
Facebook :
Line ID :
Tags :
ฮัดสันเนอสเซอรี่
รายละเอียด :รับเลี้ยงเด็ก อายุ 1 ปี 6 เดือน - 3 ปี
ที่ตั้ง : 50/3 ซอย 2 ถนนสุเทพ ต.สุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
โทร : 053-276209
Mobile :
E-mail :
Web :
Facebook :
Line ID :
Tags :
พงษ์พิกุลเชียงใหม่
รายละเอียด :ต1-ต3,อ1-อ3,ป1-ป6
ที่ตั้ง : 216 ซอยฟ้ามุ่ย ถนนสันทราย-พร้าว ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย เชียงใหม่ 50210
โทร : 053491428
Mobile :
E-mail :
Web :
Facebook :https://www.facebook.com/pongp...
Line ID :
Tags :
ต้นกล้า
รายละเอียด :
ที่ตั้ง : 292 หมู่ที่ 6 ถนนเชียงใหม่-พร้าว ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย เชียงใหม่ 50210
โทร : 053-345-912, 089-700-7798
Mobile :
E-mail :
Web :http://www.tonkla.ac.th/
Facebook :https://www.facebook.com/tonkl...
Line ID :
Tags :
อนุบาล ต. วรศิลป์
รายละเอียด :อ1-อ3
ที่ตั้ง : 25 หมู่ที่ 5 ถนนสันทราย-พร้าว ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย เชียงใหม่ 50210
โทร : 053-490-502
Mobile :
E-mail :
Web :
Facebook :https://www.facebook.com/โรงเร...
Line ID :
Tags :
อนุบาลขวัญดรุณ
รายละเอียด :ต1-ต3,อ1-อ3
ที่ตั้ง : 195 หมู่ที่ 5 ถนนเชียงใหม่-พร้าว ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย เชียงใหม่ 50290
โทร : 053-498-066, 053-498-085
Mobile :
E-mail :
Web :
Facebook :https://www.facebook.com/Khwan...
Line ID :
Tags :
อนุบาลเนตรระหงษ์
รายละเอียด :อ1-อ3
ที่ตั้ง : 143/2 หมู่ที่ 5 ถนน ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย เชียงใหม่ 50210
โทร : 053396108
Mobile :
E-mail :
Web :
Facebook :https://www.facebook.com/profi...
Line ID :
Tags :


 ค้นหาโรงเรียน, เนอสเซอรี่, สอนเสริม
 ตามพื้นที่จังหวัดในเขตภาคเหนือ
กำแพงเพชรเชียงรายเชียงใหม่
ตากน่านพะเยา
พิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์
แพร่แม่ฮ่องสอนลำปาง
ลำพูนสุโขทัยอุตรดิตถ์

หน้าแรก | โรงเรียน | เนอสเซอรี่ | ติวเข้าสาธิต/สอนเสริม | ลงโฆษณา | เพิ่มข้อมูล ร.ร./เนอสเซอรี่ | ติดต่อเรา