ค้นหาโรงเรียน-เนอสเซอรี่
ป้อนข้อมูลโรงเรียน
Project A
สำรวจโรงเรียน เพื่อลูกรัก

คุณพ่อคุณแม่หลายท่าน อาจจะประสบปัญหาเวลาจะหาโรงเรียนให้ลูก โดยเฉพาะโรงเรียนอนุบาล ซึ่งเป็นโรงเรียนแรกของลูกเรา และถ้าเป็นโรงเรียนแรก ของลูกคนแรกด้วยแล้ว บ่อยครั้งสมัชชาครอบครัว อันประกอบด้วยคุณพ่อ คุณแม่ คุณลูก อาจจะรวมไปถึงคุณตา คุณยาย คุณปู่ คุณย่า หรือ อา น้า ลุง รวมเข้าไปด้วย ตกลงกันไม่ได้ ด้วยเหตุผลต่าง ๆ นานา

คุณพ่อคุณแม่ คงต้องนำข้อมูลมาชี้แจงสมัชชาครอบครัว และนี่เป็นตารางข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ ซึ่งคงต้องเหนื่อยทีเดียว อาจจะเก็บข้อมูลจากหน้าเวบ และที่ดีที่สุด คือ การไปดูให้เห็นด้วยตาตัวเอง

หัวข้อ

โรงเรียนที่ 1 โรงเรียนที่ 2
ด้านบุคคลากร
การดูแลเอาใจใส่ของครู / ครูผู้ช่วย : การรับเด็กตั้งแต่หน้าประตูโรงเรียน, การที่เด็กอยากไปโรงเรียนหรือไม่อยากไป, ครูเวรที่ดูแลเด็กตามจุดต่าง ๆ ก่อนโรงเรียนเข้าหรือหลังเลิกเรียน, สมุดงานของเด็กมีการตรวจหรือไม่อย่างไร    
อัตราครูต่อเด็ก : เด็กกี่คนต่อห้อง, ปกติจะมีครู 1 คนและครูผู้ช่วยอีก 1 คน    
ทีมงานบริหาร : จบการศึกษาเด็กเล็กมาหรือไม่, มีพื้นฐานด้านเด็กเล็กมาบ้างหรือไม่, มุ่งด้านธุรกิจมากเกินไปหรือไม่    
ทีมงานเบื้องหลังอื่น ๆ เช่น นักการภารโรง แม่ครัว คนขับรถ : เป็นเรื่องไม่ควรละเลยที่จะสังเกต เป็นคนมีเมตตาและอ่อนโยนต่อเด็กหรือไม่ อายุมากหรือวัยรุ่น ผู้ชายหรือผู้หญิง แต่งตัวสะอาด และเรียบร้อยหรือไม่    
อื่น ๆ    
แนวการสอน / หลักสูตร
ชื่อเสียงที่ผ่านมา : ความเห็นผู้ปกครองของเด็กเก่า, ถ้วยรางวัล ประกาศนียบัตรต่าง ๆ ที่ผ่านมา, ข่าวสารตามสื่อสารมวลชนหรือตามหน้าเวบต่าง ๆ    
แนวการสอน / หลักสูตร ที่โรงเรียนประกาศไว้ : บางโรงเรียนประกาศแนวการสอนที่ชัดเจน ต้องพิจารณาว่าเป็นแนวที่เราต้องการให้ลูกเรียนหรือไม่, บางโรงเรียนไม่ประกาศชัดเจน ก็ต้องดูภาพรวม ๆ ว่าเป็นแนวที่เราต้องการหรือไม่    
การอบรมวินัยพื้นฐานของชีวิต : การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น, การเข้าแถวเคารพธงชาติ เข้าชั้นเรียน รับประทานอาหาร, การจัดวางรองเท้าหน้าห้องเรียน, การจัดเก็บอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์การนอน    
กิจกรรมเสริมทักษะ : การจัดกิจกรรมให้เด็กแสดงออก เช่น วันไหว้ครู, วันเด็ก, วันแม่, วันปีใหม่ มีการกระจายเด็กหรือเกาะกลุ่ม    
อื่น ๆ    
สถานที่ / อุปกรณ์ /สื่อการสอน
ห้องเรียน : การถ่ายเทอากาศ, โต๊ะ, เก้าอื้, สื่อพื้นฐาน    
อุปกรณ์การเรียนการสอน : มีมากน้อยเพียงไร, มีแล้วเอามาใช้หรือไม่    
ความปลอดภัยของอาคาร / สถานที่ : สุขภัณฑ์ห้องน้ำเหมาะสมกับเด็กเล็กหรือไม่, ประตูห้องน้ำล๊อคได้หรือไม่, ระเบียงชั้นบนมีกันปีนหรือไม่, ถ้าโรงเรียนติดถนน มีประตูป้องกันไม่ให้เด็กเปิดเองหรือไม่, ทางออกฉุกเฉิน ไฟฟ้าฉุกเฉิน กรณีเพลิงไหม้    
ห้องนอนกลางวัน : รวมกับห้องเรียนหรือแยก, การถ่ายเทของอากาศ, การจัดเก็บและความสะอาดของอุปกรณ์การนอน, เสียงอึกทึกจากรอบข้างหรือไม่    
สนามเด็กเล่น : มีหรือไม่, พื้นที่สมดุลย์กับปริมาณเด็กหรือไม่, เครื่องเล่นเสริมพัฒนาการของเด็กหรือไม่ ความปลอดภัยของเครื่องเล่น เช่น การมีคมของโลหะ การยึดตรึงเครื่องเล่น สีที่ใช้กับเครื่องเล่น ความสะอาด    
ของเล่น / อุปกรณ์เสริมพัฒนาการ : มีหรือไม่, ปริมาณมากพอกับเด็กหรือไม่, เอามาใช้จริงหรือเอาไว้โชว์, คุณภาพและความปลอดภัยมีมากน้อยเพียงไร เช่น สีที่เคลือบผิวเป็นแบบ non-toxic หรือไม่, ขนาดไม่เล็กจนอาจเกิดอันตรายจากการกลืนเข้าคอ, อื่น ๆ
ความสะอาด : พื้นที่โดยรวม, ห้องน้ำ, ห้องครัว, ห้องอาหาร, ห้องเรียน, ห้องนอน, อุปกรณ์ต่าง ๆ    
การเดินทาง : เดินไปหรือต้องนั่งรถ, ถ้าขับรถไปส่งเอง โรงเรียนมีที่จอดรถหรือไม่, มีเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนมารับจากรถหรือไม่    
อื่น ๆ    
บริการเสริมอื่น ๆ
บริการรถรับ-ส่ง : รถรับส่งเป็นของโรงเรียนเองหรือไม่, สภาพรถรับส่ง, บุคคลิกคนขับรถ, ระยะเวลาที่เด็กต้องนั่งรถรับส่งทั้งขอไปและขากลับ (เช่น ถ้าลูกของเราเป็นคนแรกที่รถมารับ กว่าจะตระเวนรับเด็กครบ อาจจะเป็นเวลามากกว่าชั่วโมงก็ได้)    
การดูแลสุขภาพ : มีพยาบาลประจำที่โรงเรียนหรือไม่, มีการตรวจสุขภาพประจำปีหรือไม่, การดูแลยามเด็กป่วย เช่น การฝากป้อนยาให้เด็ก    
อาหารการกิน : เมนูอาหารประจำวันเป็นอย่างไร อาหารว่าง อาหารกลางวัน อาหารเสริม, อาหารครบ 5 หมู่หรือไม่, รสชาติเหมาะกับเด็กหรือไม่, สะอาดเพียงพอหรือไม่, บุคคลากรเกี่ยวกับอาหารเข้าใจเรื่องอาหารเด็กเล็กมากน้อยเพียงไร, ผู้บริหารสนใจเรื่องนี้หรือไม่    
การสื่อสารระหว่างโรงเรียนและบ้าน : การแจ้งข่าวประจำวันของเด็กให้ทางบ้านทราบ, การตอบคำถามที่ผู้ปกครองสงสัยทุกระดับชั้น คือ ตั้งแต่ครูผู้ช่วย ครู ครูใหญ่ และผู้บริหาร    
อื่น ๆ    
ค่าใช้จ่าย
ค่าเล่าเรียน : ที่เบิกได้, ที่เบิกไม่ได้    
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมเพิ่มเติม : ค่าว่ายน้ำ, ค่าครูต่างประเทศ, ค่าเรียนดนตรีพิเศษ, ค่าดูแลหลังเลิกเรียน, ค่าชุดงานปีใหม่, ค่าชุดงานวันแม่, เงินพิเศษสำหรับการบริการพิเศษ (ที่ผู้ปกครองมักแอบให้กับบุคคลากรของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนส่วนใหญ่ไม่ต้องการให้มี การกระทำลักษณะนี้)    
อื่น ๆ    
 
ลองดูวิธีการเก็บข้อมูลของคุณแม่พรอน ซึ่งมาช่วยตอบคำถามให้คุณแม่น้องตาต้า ที่กำลังหาโรงเรียนให้น้องตาต้า คลิกตรงนี้เลยครับ =>
 

หน้าแรก | โรงเรียน | เนอสเซอรี่ | ติวเข้าสาธิต/สอนเสริม | ลงโฆษณา | เพิ่มข้อมูล ร.ร./เนอสเซอรี่ | ติดต่อเรา