ค้นหาโรงเรียน,เนอสเซอรี่
tataya 3g
ห้องรับแขก   tataya shop   โรงเรียน   เนอสเซอรี่   ติวเข้าสาธิต/สอนเสริม    เวบบอร์ด   ลงโฆษณา   ติดต่อเรา    

www.tataya.com

ดูผ่านมือถือ

tataya shop

ห้องรับแขก

สนทนาประสาพ่อแม่

เล่าสู่กันฟังเรื่องโรงเรียน

โรงเรียนในเขต กทม.

โรงเรียนในภาคเหนือ

โรงเรียนในภาคกลาง

โรงเรียนในภาคอีสาน

ร.ร.ในภาคตะวันออก

โรงเรียนในภาคใต้

โรงเรียนนานาชาติ

ติวเข้าสาธิต/สอนเสริม

เนอสเซอรี่

คุยกับพ่อตงเฉื่อย

ปฏิทินคุณหนู

เมนูจานเด็ดของหนูๆ

ลงโฆษณา

ติดต่อเรา

โครงการดี ๆ

สำหรับ
โรงเรียน
โรงเรียนอนุบาล
เนอสเซอรี่
ที่ยังไม่มีเว็บ
แต่ต้องการ
ให้ข้อมูล
ผ่าน internet
 
ทดลองใช้ฟรี 30 วัน
หากพอใจ
จึงลงทะเบียน
500 บาท/ปี
เท่านั้น
 
คลิกดูที่นี่
 

 

ดูผ่านมือถือ คลิกที่นี่

 

หลักสูตรการสอนแบบมอนเตสซอรี่

Montessori ที่อนุบาลกรแก้ว

 
ภาพของหนูน้อยแต่ละคนค่อยๆหยิบเสื่อมาคลี่ปูบนพื้นห้อง จากนั้นเดินไปหยิบอุปกรณ์ที่ตนสนใจมานั่งทำงานไปจนจบกระบวนการ จากชิ้นหนึ่งไปยังอีกชิ้นหนึ่ง คือภาพที่เกิดขึ้นจนเจนตาในห้องเรียนมอนเตสซอรี่ของอนุบาลกรแก้ว ที่นี่ไม่มีเสียงดังเจี๊ยวจ๊าว จะมีก็แต่บรรยากาศที่สงบ เด็กๆต่างคนต่างทำงานของตัวเองไปโดยไม่มีการรบกวนเพื่อน
  15 ปีของโรงเรียนอนุบาลกรแก้วล้มลุกคลุกคลานมาไม่น้อย แต่ก็ยังยืนหยัดอยู่กับการเป็นโรงเรียนแนวมอนเตสซอรี่อย่างไม่ย่อท้อ เพราะความมุ่งมั่นของผูบริหารโรงเรียนอย่างอาจารย์คำแก้ว ไกรสรพงษ์ "สิ่งที่ประทับใจในมอนเตสซอรี่คือการที่เราเห็นเด็กเรียนอย่างมีความสุข" อาจารย์คำแก้วกล่าว
  ความประทับใจในแนวการสอนมอนเตสซอรี่นี้เองที่ทำให้เจ้าของโรงเรียนอนุบาลกรแก้วลงทุนสมัครเรียนทางไปรษณีย์กับสถาบันมอนเตสซอรี่ที่ประเทศอังกฤษเป็นเวลาหนึ่งปี จากนั้นจึงเดินทางไปฝึกงานที่นั่นอีกหนึ่งปี จบกลับมาจึงนำเอาแนวความคิดดังกล่าวมาพัฒนาโรงเรียนร่วมกับ รศ.ดร.จีระพันธุ์ พูลพัฒน์ แห่งคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งสำเร็จการศึกษาด้านการสอนแนวมอนเตสซอรี่โดยตรงและมีประสบการณ์ฝึกสอนในโรงเรียนดังกล่าวที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
อาจารย์คำแก้วและอาจารย์จีระพันธุ์ร่วมกันพลิกโรงเรียนอนุบาลกรแก้ว เริ่มต้นจากการอบรมครูให้รู้ซึ้งถึงแนวคิดของมอนเตสซอรี่ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ อาจารย์คำแก้วเล่าว่า ระยะแรกความยากลำบากมากที่สุดหนีไม่พ้นการเปลี่ยนทัศนคติและความเคยชินของครูเก่าๆในโรงเรียน จึงไม่แปลกที่ช่วงแรกนี้จะมีครูลาออกจำนวนมาก สุดท้ายทุกอย่างเริ่มเข้าที่เข้าทางมากขึ้น แต่ยังต้องฝึกฝนกันอยู่เรื่อยๆ แม้ทุกวันนี้ครูของอนุบาลกรแก้วยังต้องทดสอบหลักการและปรัชญาแนวคิดของมอนเตสซอรี่ รวมถึงการใช้อุปกรณ์ชิ้นต่างๆทุกภาคการศึกษา
  เด็กในโรงเรียนอนุบาลกรแก้วจะถูกแบ่งกลุ่มออกเป็น 6-8 คน ดดยการคละตามอายุตามทฤษฎีของมอนเตสซอรี่ ในแต่ละวันพวกเขาจะเวียนกันทำกิจกรรมกลุ่มต่างๆซึ่งมีทั้งหมด 12 กลุ่มจนครบ แบ่งออกเป็น กลุ่มพืชผักสวนครัว กิจกรรมกลางแจ้ง ประกอบอาหาร วิทยาศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมไทย ห้องสมุด เกมการศึกษา ว่ายน้ำ และห้องเรียนมอนเตสซอรี่ซึ่งมีทั้งหมด 4 ห้องด้วยกัน ทุกคนจะใช้เวลาในการทำกิจกรรมกลุ่มต่างๆประมาณ 20 นาที และใช้เวลาทำงานในห้องมอนเตสซอรี่มากกว่ากิจกรรมอื่น คือ 60 นาที
  อาจารย์คำแก้วให้เหตุผลในการที่โรงเรียนเลือกจัดกิจกรรมออกเป็นกลุ่มต่างๆว่า เนื่องจากต้องการกระจายเด็กแต่ละกลุ่มให้มีจำนวนน้อยลง ซึ่งจะทำให้ครูสามารถดูแลเด็กเป็นรายบุคคลได้ดียิ่งขึ้น ที่นี่ยังมีการดัดแปลงอุปกรณ์บางชิ้น โดยเฉพาะอุปกรณ์ในกลุ่มประสบการณ์ชีวิต โดยหันมาใช้วัสดุในท้องถิ่นแทน เช่นการใช้ภาชนะที่ทำจากเครื่องจักสาน หรือทำจากกะลามะพร้าว เป็นต้น ซึ่งมอนเตสซอรี่เปิดโอกาสให้ทำได้แต่ต้องคำนึงถึงจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้โดยการใช้อุปกรณ์ชิ้นนั้นเป็นหลัก
ในส่วนการเตรียมแผนการสอน ครูของอนุบาลกรแก้วจะไม่มีการเขียนแผนการสอนล่วงหน้า เพราะครูจะไม่สามารถคาดคะเนได้ว่าเด็กคนไหนจะสนใจเรื่องใด หรือพร้อมมากน้อยแค่ไหนในวันนั้นๆ สิ่งที่เตรียมได้ล่วงหน้าจึงได้แก่แบบฝึกหัดเรียนเขียนอ่านที่มีไว้สำหรับเด็กที่มีความพร้อมและต้องการจะเรียนเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ที่มอนเตสซอรี่มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่แน่นอน จะช่วยให้ครูสามารถกำหนดแผนการสอนคร่าวๆในใจล่วงหน้าได้เช่นกัน ด้านการประเมินผลของที่นี่ จะใช้ใบประเมินผลซึ่งเน้นการประเมินพัฒนาการของเด็กในด้านต่างๆเป็นหลัก
  แม้ปัจจุบันอนุบาลกรแก้วได้ชื่อว่าเป็นโรงเรียนต้นแบบแนวมอนเตสซอรี่ที่หลายฝ่ายให้ความสนใจมาดูงานอย่างต่อเนื่อง แต่ในฐานะผู้บริหารโรงเรียน อาจารย์คำแก้ว ไกรสรพงษ์ กล่าวว่า โรงเรียนของเธอยังไม่ถือว่าสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซนต์เต็ม เนื่องจากความเคยชินของครูไทยที่อดจะชมเชยหรือช่วยเหลือเด็กไม่ได้ รวมไปถึงการใช้เสียงดังของครูในห้องเรียนซึ่งเป็นข้อพึงระมัดระวังของครูมอนเตสซอรี่
  เมื่อถามถึงข้อโจมตีที่มีต่อระบบมอนเตสซอรี่ในเรื่องของการขาดปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็ก และการที่เด็กขาดความคิดสร้างสรรค์นั้น ผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลกรแก้วยืนยันจากประสบการณ์ส่วนตัวที่เฝ้าสังเกตเด็ก เห็นได้ชัดเจนว่า พวกเขารู้จักที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกัน พูดคุยกันระหว่างทำงาน และมีความคิดสร้างสรรค์ในการใช้อุปกรณ์ในลักษณะพลิกแพลงต่างจากที่ครูสาธิต ซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าข้อด้อยที่ถูกวิพากษณ์วิจารณ์อาจสวนทางกับความจริงที่เกิดขึ้น
เป็นที่น่าสังเกตว่าแม้ในประเทศเช่นเยอรมนี สหรัฐอเมริกา นำเอาการสอนแนวมอนเตสซอรี่ไปใช้ถึงระดับมัธยมศึกษาแล้วก็ตาม แต่ในเมืองไทยระบบนี้ยังคงจำกัดอยู่ในระบบอนุบาลเท่านั้น อีกทั้งยังหาโรงเรียนแนวมอนเตสซอรี่ขนานแท้ที่นำเอาทั้งปรัชญา หลักสูตร และอุปกรณ์การสอนแบบมอนเตสซอรี่มาใช้อย่างเต็มรูปแบบไม่มากนัก
  ผู้บริหารโรงเรียนกรแก้ววิเคราะห์ให้ฟังว่า เกิดจากสาเหตุสำคัญหลายประการ กล่าวคือ ขาดแคลนครู ซึ่งจะต้องได้รับการฝึกฝนเป็นการเฉพาะ อีกทั้งอุปกรณ์มอนเตสซอรี่มีราคาค่อนข้างสูง และประการสำคัญคือ ทัศนคติของผู้ปกครองไทยที่ต้องการเร่งลูกให้เรียนเขียนอ่านเพื่อสอบเข้า ป.1 ซึ่งโรงเรียนของเธอเองก็พบอุปสรรคนี้เช่นกัน จึงต้องหาทางออกด้วยการทำความเข้าใจกับผู้ปกครองเป็นรายบุคคลก่อนรับสมัครเด็กเข้าเรียน "ผู้ปกครองไทยส่วนใหญคาดหวังให้ลูกอ่านออกเขียนได้เพื่อสอบเข้าเรียนต่อ แต่มอนเตสซอรี่เห็นว่าเราไม่จำเป็นต้องบังคับให้เด็กเรียน แต่เขาสามารถเรียนทุกอย่างได้เมื่อเขาพร้อม ถ้าเราไปเคี่ยวเข็ญเขา จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาเรียนไม่ได้ และกลายเป็นความล้มเหลวในชีวิต" ผู้บริหารโรงเรียนกรแก้วกล่าวทิ้งท้าย
 
โรงเรียนอนุบาลกรแก้ว   เลขที่ 124 ถนน ณ ระนอง พระราม 5 ดุสิต กทม. 10300 โทร.2411518
บทความจากสานปฏิรูป ปีที่ 2 ฉบับที่ 18 เดือนกันยายน 2542
 

...กลับไปหน้าเล่าสู่กันฟัง...

 
คลิกแนะนำเว็บไซต์ / เฟสบุ๊ค ของโรงเรียน เนอสเซอรี่ สอนเสริม และอื่น ๆ ที่มีประโยชน์ต่อครอบครัว

ส่งเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ต่อครอบครัวและสังคมได้ที่

Bookmark and Share

 

โฮม  

: พ่อตงเฉื่อย :  ครูฟ้า : ปฏิทินคุณหนู : เมนูจานเด็ด : หนังสือ-สื่อ : เวบบอร์ด
 

ติวเข้าสาธิต/สอนเสริม

:

tataya shop

 
รายชื่อโรงเรียนใน : กทม. : ภาคกลาง : ภาคเหนือ : ภาคอีสาน : ตะวันออก : ภาคใต้ :

inter

 
 

ดูผ่านมือถือ คลิกที่นี่

 
 
เวบไซต์ในเครือ
MyCity : ป้ายนำทาง สู่ชุมชนท่องเที่ยว ทั่วไทย
Mom & Child's Catalog : แหล่งรวมสินค้าและบริการดี ๆ สำหรับแม่และเด็ก
สนามหลวง 2 : คลิกดูสักนิด เมื่อคิดจะซื้อ คิดจะขาย ทุก ๆ สิ่งที่สนามหลวง 2
Pet Catalog : แหล่งรวมสินค้าและบริการดี ๆ สำหรับอีกหนึ่งสมาชิกในครอบครัว

Ball Thai : แหล่งรวมสินค้า+บริการ เพื่อความมันใจในการเชียร์บอลไทย

รวมตลาดนัด.com : ทุกเรื่องราว เกี่ยวกับตลาดนัดทั่วไทย ค้นได้ที่นี่